از این پس میتوانید با نصب موبایل بانک، پست بانک از خدمات بیشتر ازجمله:
1. کارت به کارت از پست بانک به کلیه بانک ها
2. دریافت موجودی
3. گرفتن شارژ تلفن همراه
4. پرداخت کلیه قبوض
5. مسدود کردن کارت
6. مشاهده چند گردش آخر (ویژه کارتهای فراز)
استفاده کنید.

توجه : هنگام نصب نرم افزار جهت امنیت ورود به نرم افزار می بایست یک رمز چهار رقمی دلخواه وارد نمایید و و این رمز در مراحل بعدی ورود از شما خواسته می شود 

لینک دانلود همراه بانک پست بانک

 

منبع : مراجعه به سایت انجمن دفاترICTروستایی آ.ش |نسخه جدید همراه بانک
برچسب ها : بانک ,همراه بانک